Lenke til mer informasjon om studentforskringen for deg som studerer i Norge 

Lenke til mer informasjon om studentforsikringen for deg som studerer i utlandet

Studenforsikring og hva som dekkes per i dag (23.02. 2021)

I all hovedsak er studentene dekket, men det finnes untak som er listet opp under. For de som har forsikring allerede, er man dekket på reiser til og fra studiested, og på studiested. Studentreiser anses som en nødvendig reise og forsikringen gjelder, inkludert sykdom ved Covid-19, med noen unntak:

 • Studenter som allerede er i utlandet, får ikke tegnet ny forsikring. Studenter som er i Norge nå, men skal studere i utlandet kan kjøpe AKA studentforsikring

Begrensinger i dekning dersom landet er rødt:

 • Det gis ikke dekning for avbestillinger knyttet til covid-19 hvis bestillingen av reisen ble foretatt når landet var rødt.
 • Det gis ikke dekning for ferie- og fritidsreiser ut fra Norge eller studielandet. Studenten vil være dekket på reisen til/fra studielandet, samt på reiser i Norge og i studielandet.

Situasjonen i verden er uoversiktlig og endrer seg raskt. Det er viktig å tenke nøye gjennom risikoen ved å reise ut av landet. Normalt er ikke reiseforsikringen gyldig til land hvor det foreligger reiseråd fra UD (røde land). Storebrand studentforsikring er likevel gyldig for følgende land:

 • Europa (ekskludert Russland)
 • Australia
 • New Zealand
 • Singapore
 • Emiratene
 • Thailand
 • Indonesia
 • Canada
 • Japan
 • Sør-Korea
 • Sør-Afrika
 • Hong Kong
 • USA (se også avsnitt under spesielt om USA)

Det er studentens ansvar å undersøke at kriteriene for gyldig forsikring er oppfylt, samt at de får komme inn i studielandet. Dersom studenten reiser og blir nektet innreise i landet, er ikke hjemreise dekket av forsikringen. Dersom studenten velger å reise må studenten medbringe Europeisk helsetrygdekort.

Det er viktig å være klar over at Storebrands muligheter til å hjelpe kan være svært begrenset også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19. Storebrand kan ikke garantere hjelp hvis studenten for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.