Den norske veterinærforening

Styre

Møre og Romsdal veterinærforening er en lokalforening for medlemmer i DNV som har tilknytning til Møre og Romsdal fylke.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglig, kollegial, sosial og økonomisk henseende, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Styre i Møre og Romsdal veterinærforening, valgt 17.1.2019

Leder: Renate Kristiansen Visnes renate.kv@hotmail.com mob: 974 34 609

Kasserer: Merethe Molvær Terøy

Styremedlem: Andrea Dalbert

Vara: Trond Erik Østebø

DNV-N: Linn Marie Tellefsen
             
DNV-A: Niek Schreijer

Valgkomité: Cecilie Skjengen og Lise Marie Ånestad

Revisor: Marit Lund Nordhaug