Den norske veterinærforening

Styre

Buskerud veterinærforening er en lokalforening for medlemmer i DNV som har tilknytning til Buskerud fylke.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglig, kollegial, sosial og økonomisk henseende, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Styret i Buskerud veterinærforening, valgt 24.04. 2019

Leder: Birgit Brohaug 

Styremedlem: Anne Line Meltzer

Kasserer: Heidi Thorud

Varamedlem: Anne Bettina Ruud

Valgkomité: Mette Hansson og Trine Marhaug