Den norske veterinærforening

Styre

Buskerud veterinærforening er en lokalforening for medlemmer i DNV som har tilknytning til Buskerud fylke.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglig, kollegial, sosial og økonomisk henseende, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Styret i Buskerud veterinærforening, valgt 10.12.2018

Styremedlem: Dina Jørgensen

Styremedlem: Anne Line Meltzer

Kasserer: Heidi Thorud

Varamedlem: Anne Bettina Ruud

Varamedlem: Birgit Brohaug

Valgkomité: Mette Hansson og Trine Marhaug