Den norske veterinærforening

Styre

Telemark veterinærforening er en lokalforening for medlemmer i DNV som har tilknytning til Telemark fylke.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglig, kollegial, sosial og økonomisk henseende, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Kontaktinformasjon

Natalie Omvik - tlf. 970 40 334, e-post: natalie.omvik@gmail.com

Styre i Telemark veterinærforening, valgt 13.6.2018

Leder og DNV-N representant: Natalie Omvik

Nestleder: Kjersti Tolleskoven

Kasserer/sekretær: Jon Ringsevjen

1. vara: Merete Wilhemsen Serkland

2. vara: Kine Botne

Revisor: Birgit Jensen

Valgkomité: Baldur Helgason og Marianne Guldhaug