Den norske veterinærforening

Styre

DNV-N har generalforsamling i forbindelse med de veterinære fagdager annethvert år. Siste generalforsamling var 12. juni 2015. Valgene gjelder for to år.

DNV-Ns styre har slik sammensetning:

Styreleder: Dan Åge Øyen, mobil: 413 16 086

Styremedlem: Lars Tessem, mobil: 919 11 518

Styremedlem: Jon Olav Prøsch, mobil: 481 90 0 2

Styremedlem: Natalie Omvik mobil 97040334