Den norske veterinærforening

SVFs styre 2018

SVF holder sitt årsmøte første helg i november hvert år i forbindelse med SVFs årlige høstkurs. Der velges styre for kommende år.

Etter årsmøtet høsten 2018, består SVFs styre av følgende:

Leder: Eva Egeberg

Styremedlemmer: Hilde Røssland, Magnus Harjen , Renate Sjølie og Solveig Bugge Sveri 

Varamedlemmer: Emma Sandbakken og Ane Todnem

Desisor: Kristian Natland

SVFs representant til FECAVA er Stein Arne Dahl

SVFs representant til WSAVA er Anne Torgersen 

Marie Modal representerer SVF i UEVP som er en underavdeling av den Europeiske veterinærforening FVE