Den norske veterinærforening

AVFs styre 2018

AVF holder sitt årsmøte hver høst i forbindelse med AVFs høstkurs. Der velges styre for kommende år.

Etter årsmøtet høsten 2018, består AVFs styre av følgende:

Leder: Kristrun Kristthorsdottir, telefon: 467 78 457

Styremedlemmer:  Jostein Mulder Pettersen og Aoife Westgård,

Varamedlemmer: Are Strøm og Karianne Jakobsen

Desisor: Asgeir Østvik