Den norske veterinærforening

Styret i FVS 2018

FVS holder sitt årsmøte hver høst i forbindelse med foreningens høstkurs. Der velges styre for kommende år.

Etter årsmøtet høsten 2018, består FVSs styre av følgende:

Leder: Kristian Hoel

Styremedlemmer: Antonia Christiansen, Ole-Herman Tronerud, Eystein Skjerve og Ola Magnus Lømo

Varamedlemmer: Anja Fyksen Lillehaug og Gunvor Elise Nagel-Alne, Marit Forbord

Desisorer: Odd Ivar Berget og Ole Aamodt