Den norske veterinærforening

Styret

HVF holder sitt årsmøte hver høst i forbindelse med HVFs høstkurs. Der velges styre for kommende år

 Etter årsmøtet 2018, består HVFs styre av følgende:

Styremedlemmer:

  • Jan Olav Berget, leder (velges for ett år)
  • Ragnhild Sølberg, styremedlem (velges for to år)
  • Sigurdur Sigurdsson, styremedlem – ikke på valg (valgt for to år i 2017)

Vara:

  • Nina Flåskjer (for ett år)
  • Helle Bendiksen (for ett år)
  • Oddvar Enerstvedt (for ett år)

Valgkomité:

  • Svein Bakke (for ett år)
  • Lars Stokke (for ett år)
  • Ingunn Risnes Hellings (for ett år)

Desisor:

  • Ole Einar Sem (for ett år)