Den norske veterinærforening

Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Om særforeningen

Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening (SVF) er en særforening under Den norske veterinærforening. Foreningen ble stiftet i 1976 og har som formål er å ivareta faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser innenfor veterinær smådyrpraksis, samt være smådyrpraktikernes kontaktledd utad.

Styret

SVF holder sitt årsmøte første helg i november hvert år i forbindelse med SVFs årlige høstkurs. Der velges styre for kommende år.

For medlemmene

Her vil det bli lagt ut nyttig informasjon og meldinger fra styret til medlemmene. For å få tilgang til den lukkede delen av hjemmesidene våre (kun for medlemmer)må du logge inn med brukernavn (den e-post adressen du har registrert i DNVs medlemssystem) og tildelt passord (bruk eventuelt funksjonen "glemt passord")

Innkallinger og referater fra styremøter i SVF

Innkallinger og referater vil fortløpende bli lagt ut som pdf. dokumenter for nedlasting

Kurs og aktiviter

SVF arrangerer kurs for medlemmene sine 2 ganger årlig. Et vårkurs, og et høstkurs første helg i november hvert år.

Internasjonale organisasjoner

Som SVF medlem er du automatisk medlem i de internasjonale smådyrorganisasjonene FECAVA og WSAVA

Liste over faddere

Her finner du en liste over faddere med kontaktopplysninger

Redusere antibiotikabruk ved hudlidelser hos hund

SVF er opptatt av å bidra til redusert og korrekt antibiotikabruk til dyr og tar initiativ til en kampanje for å skape bevissthet rundt bruken av preparater ved hudlidelser hos hund.