Den norske veterinærforening

Tariffavtaler

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon og en eller flere arbeidstakerorganisasjoner om lønns- og arbeidsvilkår.

En hovedtariffavtale er en avtale mellom en hovedorganisasjon for arbeidsgivere og en hovedsammenslutning av arbeidstakerorganisasjoner.
En hovedavtale er en avtale om tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og inneholder sjelden lønns- og arbeidsvilkårstemaer.

Gjeldende tariffavtaler finner du under DNV-A og Tariffavtaler