Velkommen til årsmøte og julebord i Telemark veterinærforening
på Strøm Mat & Bar i Nedre Hjellegate 11, Skien torsdag 2.12 kl. 19.00


Saksliste til årsmøte i Telemark veterinærforening 2. desember

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Årsmelding for Telemark veterinærforening foreningsåret 2020
Sak 3: Rekneskap for Telemark veterinærforening foreningsåret 2020
Sak 4: Handlingsplan for Telemark veterinærforening det neste året
Sak 5: Val: nestleiar, kasserar/sekretær, 1 varamedlem til styret

Evt. innkomne saker kan meldast til Natalie Omvik.

Påmelding innan 18.november til Natalie Omvik