Den norske veterinærforening

Tidsskrifter og informasjon

Den norske veterinærforening sender jevnlig ut informasjon til sine medlemmer.
  • Norsk veterinærtidsskrift kommer ut ni ganger årlig. 
    Om Tidsskriftet
  • Praksisnytt sendes 4 ganger i året til medlemmene i PVF.
  • Nyhetsbrev sendes jevnlig per e-post til alle medlemmer