Den norske veterinærforening

Tillitsvalgt

Tillitsvalgt er normalt DNV-A(nsattes) representant overfor arbeidsgiver på arbeidsplassen, og skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. DNV-N(æring) har i tillegg tillitsvalgte i DNVs lokalforeninger som skal ivareta de næringsdrivendes interesser. Tillitsvalgte skal alltid prioriteres ved henvendelser til DNV.