Den norske veterinærforening

Tillitsvalgtkurs

 

DNV-A holder tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i statlige virksomheter 2 til 3 ganger i året. Vårkurs holdes ved behov og inneholder gjerne temaer som gir mest til sentrale tillitsvalgte.
DNV-N har lokaltillitsvalgt i alle lokalforeningene til DNV, og får annethvert år bevilget kursmidler til å holde tillitsvalgtkurs. Disse kursene holdes samme tid og sted som DNV-As storkurs, og disse to kursene utgjør den største tillitsvalgtsamlingen i DNV

I tillegg arrangeres det kurs i Akademikernes regi, eller i samarbeid med andre foreninger.

 

Tillitsvalgtskurs