Den norske veterinærforening

Tillitsvalgts- opplæring

Alle tillitsvalgte bør delta på tillitsvalgtkurs for å lære mer og bli kjent med andre tillitsvalgte. I statlig sektor er reise og opphold i forbindelse med kurs gratis.

DNV-A arrangerer stort sett ett storkurs og ett felles grunnkurs for statlige tillitsvalgte årlig.

I tillegg arrangeres det kurs på forespørsel fra tillitsvalgte i vikrsomheter, og opplæringskurs i forhandlinger.

Storkurset for alle tillitsvalgte som kan delta holdes på Gardermoen vanligvis rundt månedsskiftet november/desember over tre dager fra lunsj til lunsj med julemiddag en kveld og festmiddag siste kveld. Både tillitsvalgte og varatillitsvalgte er velkomne. På partalls år holder DNV-A generalforsamling med valg på nytt styre i forbindelse med kurset.

DNV-A ønsker også å holde årlige kurs for tillitsvalgte i dyreklinikkene. Der får vi imidlertid ingen kursmidler fra sektoren.

DNV-N har lokaltillitsvalgt i alle lokalforeningene til DNV, og får annethvert år bevilget kursmidler til å holde tillitsvalgtkurs. Disse kursene holdes samme tid og sted som DNV-As storkurs, og disse to kursene utgjør den største tillitsvalgtsamlingen i DNV. Siste kurs for DNV-N ble holdt i januar 2015.

 

Her finner du kursoversikten