Den norske veterinærforening

Tillitsvalgtsrollen

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter er gjengitt i hovedavtalene, en for hver forhandlingssektor for ansatte. Unntatt er dyreklinikker som ikke er medlem av en arbeidsgiverforening som DNV-A har avtale med.

Tillitsvalgte prioriteres ved henvendelse til DNV. Hvis man som tillitsvalgt er i tvil om hva man skal gjøre, så ring DNVs forhandlingssjef eller juridiske rådgiver. Det er bedre å ringe en gang for mye enn flere ganger for lite.