Den norske veterinærforening

Tiltak for redusert antibiotikabruk ved hudlidelser hos hund

02.03.2019
Siden hudlidelser er hovedtema på SVFs fagseksjon under Veterinærdagene i Trondheim i juni 2019, ønsker vi å ha spesiell oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot sommeren, for å se om en systematisk tilnærming kan bidra til redusert bruk av antibiotika.

En oversikt fra Mattilsynets database over alle forskrivninger av antibiotika til kjæledyr i 2017 viser at minst 1/3 del av alle resepter var relatert til behandling av hudlidelser.
Grundig undersøkelse og en systematisk tilnærming til diagnostikk og behandling av hudrelaterte sykdommer hos hund og katt vil høyst sannsynlig begrense behovet for bruk av antibiotika til disse lidelsene. Siden en så stor andel av alle antibiotikaforskrivninger er relatert til hudlidelser vil en reduksjon i bruken av antibiotika til slike lidelser ha vesentlig betydning for reduksjon i generell antibiotikabruk til hund og katt.

I samarbeid med Mattilsynet oppfordrer SVF alle veterinærer til å ha en bevisst tilnærming når det gjelder all forskrivning av antibiotika generelt og til hudlidelser spesielt.

Fra Babette Taugbøl har vi fått anledning til å distribuere plan for utredning av kløe hos hund med et tilhørende anamneseskjema. Vi oppfordrer med dette til at disse hjelpemidlene tas i bruk systematisk når hunder fremstilles med kløe i klinisk praksis.

Mattilsynet vil i etterkant hente ut oversikter over forskrivning av antibiotika i en tidsperiode før og etter denne oppfordringen, og vi håper at vi da vil kunne se signifikante forskjeller i bruken.

Du finner mer informasjon her, samt utredning og anamneseskjema

Lykke til!

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.