Den norske veterinærforening

To turnusveterinærer smådyr (universitetslektorer)

Oslo

Tittel: Turnusveterinærer

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 5. april 2019

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig 2 faste 100% stillinger som turnusveterinærer smådyr (universitetslektorer).

Stillingene inngår i Smådyrklinikkens døgnvakt.

Som turnusveterinær ved smådyrklinikken vil du arbeide i 3-delt døgnvakt i klinikken og være medansvarlig for klinisk undervisning av veterinærstudenter.

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved poliklinikkens dag-/og døgnvakt
 • Klinisk studentundervisning

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen som kan fås ved henvendelse til instituttet.

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunn av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse må vedkommende forplikte seg til å gjennomgå kurs i pedagogikk innen to år etter tilsetning
 • Beherskelse av et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig kvelds-/og nattarbeid
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager
 • Motivasjon for undervisning

 

Det er ønskelig med:

 • Klinisk arbeidserfaring innen smådyrpraksis
 • Faglig nysgjerrighet

 

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, ltr. 51-71 (NOK449 400 - 646 700), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 

Generell informasjon til søkere

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

seksjonsleder Vibeke Rootwelt, tlf: 47 91 55 20 91, e-post: vibeke.rootwelt@nmbu.no,

enhetsleder ved poliklinikken Ragnhild Skulberg, e-post: ragnhild.skulberg@nmbu.no, eller

klinikkleder Kristin Wear Prestrud, e-post: kristin.prestrud@nmbu.no

 

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/166586/. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 05.04.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Om Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinær- medisin og veterinær samfunnsmedisin.

Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner: seksjon for smådyrsykdommer, seksjon for hestesykdommer og seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

NMBU Veterinærhøgskolen ligger i dag på Adamstua i Oslo, men vil bli flyttet til NMBU Veterinærhøgskolen i Ås utenfor Oslo sommeren 2020.

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no