Den norske veterinærforening

Utdanning & Kurs

Den norske veterinærforening er hovedtilbyderen i Norge av etterutdanningskurs for veterinærer. I tillegg administrerer Den norske veterinærforening et utdanningstilbud for veterinære spesialister og autoriserte øyelysere. Den norske veterinærforening har også et godt samarbeid med senter for etter- og videreutdanning ved Norges veterinærhøgskole. DNV har utarbeidet anbefalinger om minimumsnivå når det gjelder årlig etterutdanning for veterinærer