Den norske veterinærforening

Vaktveterinær Ringerike/Hole

Ringerike/Hole

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Engasjement

Vaktveterinærer søkes til Hole og Ringerike.

Vi søker etter 2-4 nye kollegaer til den primære veterinærvakten for snarlig tiltredelse Hole og Ringerike kommuner har felles vakt som betjener alle dyreslag på kveld, natt og helg. Ansvarlig for vakten er Ringerike kommune ved Landbruksavdelingen.

Produksjonsdyrpraksisen består hovedsakelig av ammeku og sau, det er kun tre besetninger med melkeproduksjon igjen. Inseminering på melkeku og ammeku inngår i vaktarbeidet på helg.

Det er flere staller med hest enn fjøs med produksjonsdyr i dette distriktet, og hestene du møter på vakt spenner fra hobbyhester til konkurransehester på høyt internasjonalt nivå.

Smådyrpraksisen er stadig økende. Smådyrkundene er vant til et svært godt tilbud på dagtid med flere store klinikker med spesialiserte veterinærer og avansert utstyr.

Vi søker, i samarbeid med Ringerike kommune, etter nye kollegaer fordi:

 • Vi jobber både med hest og smådyr på dagtid og ønsker at et felles vakttilbud til disse kundene skal opprettholdes. 
 • Skal det være husdyrproduksjon igjen på det sentrale Østlandet er det helt nødvendig med veterinærer på vakt for å hjelpe med akutt praksis. 
 • Vi vet at det er fullt mulig å betjene alle disse dyreslagene på vakt selv om ingen veterinær kan være spesialist på alle felt.


Hva kan vi tilby:

 • Et flott distrikt i nydelig kulturlandskap en snau times kjøring fra Oslo. 
 • Tilgang til smådyrklinikk for smådyrpasienter på vakt. 
 • Mulighet for å låne det meste av nødvendig utstyr til hest og produksjonsdyr. 
 • Hybelleilighet for overnatting hvis ønskelig. 


Hva kreves av deg:

 • Du må være glad i klinisk praksis og en god kundebehandler. 
 • Du må orke at det kommer mange unødvendige telefoner som ikke genererer inntekt og klare å være blid og hyggelig også overfor disse kundene. 
 • Du må akseptere at vakten kan svinge fra svært rolig til veldig travel. Dessverre er det også slik at det ofte er mest travelt når du ønsker at det skal være rolig, som f.eks. jul, nyttår og påske. 
 • Du må ha tilgang til egen bil og insemineringskurs. 

For rett veterinær kan vi tilby noe hjelp/bakvakt i begynnelsen og noe blandet praksis på dagtid hvis ønskelig.

For praktiske spørsmål kontakt veterinær Anette Hafnor, mobil 41413140.

For mer info om oss se dyrlegene-norderhov.no

For spørsmål rundt vaktavtalen med kommunen kontakt Heidi Skagnæs, enhetsleder for miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune, tlf: 409 17 841

Søknad med CV og referanser sendes Ringerike kommune på epost: postmottak@ringerike.kommune.no