Komiteen skal for representantskapet foreslå kandidater til alle tillitsverv som er gjenstand for valg eller innstilling i representantskapet. Valgkomitéens arbeid skal starte med å innhente innspill om aktuelle kandidater fra DNVs forhandlingsutvalg, særforeninger og lokalforeninger.