Komiteen kan fremme forslag om en eller flere kandidater til hvert tillitsverv. Når det gjelder forslag til president i DNV, skal komiteen på forhånd ha undersøkt om vedkommende er villig til å påta seg vervet.