Det skal føres protokoll over rådets forhandlinger.

Rådet skal sørge for at prinsipielle avgjørelser og uttalelser fra rådet blir gjort kjent for medlemmene.

Rådet skal ha adgang til sekretærhjelp og nødvendige sekretariatstjenester i DNVs administrasjon.