DNVs faglige/vitenskapelige fond har som formål å fremme veterinærfaget og veterinærvitenskapen i Norge.