Fondets grunnkapital kan ikke settes ned og skal anbringes i samsvar med stiftelsesloven § 18. Av fondets renteavkastning og eventuelt andre inntekter skal hvert år minst ¼ tillegges grunnkapitalen.

Det resterende beløp kan styret etter fradrag av administrasjonsutgifter anvende til følgende formål for medlemmer av DNV:

a) Veterinærvitenskapelig forskningsarbeid til veterinærer i egen næringsvirksomhet.

b) Faglig opplysningsarbeid, offentliggjøring av vitenskapelige arbeider og deltakelse på vitenskapelige møter, konferanser og lignende med veterinærfaglig relevans.

c) Deltakelse på kurs som er ledd i spesialistutdanning.

d) Utvikling av nye apparater eller instrumenter konstruert av norske veterinærer.

e) Tildeling av Veterinærfondets pris. Veterinærfondets pris kan tildeles medlemmer av DNV som har gjort en særlig innsats utenom den stilling vedkommende har.

Søkere må opplyse om de søker midler også fra andre kilder. Hvis det et år ikke melder seg kvalifiserte søkere, skal det disponible beløp enten legges til grunnkapitalen eller overføres til neste års tildeling. Beløp som ikke er disponert innen tre år skal legges til grunnkapitalen.