Forandring av fondets vedtekter kan bare gjøres av Den norske veterinærforenings representantskap etter at uttalelse er innhentet fra fondets styre.