DNVs forliks- og voldgiftsrett er foreningens faste organ når det gjelder kollegiale tvister.

Dette gjelder tvister mellom medlemmer, mellom medlemmer og underorganer i DNV eller mellom foreningens underorganer.

Overtredelser av DNVs regelverk og vedtak fattet i medhold av dette kan henvises til behandling i forliks- og voldgiftsretten.