Medlemmer eller underorganer som ønsker en sak avgjort av DNVs forliks- og voldgiftsrett å deponere et beløp på kr 2 000,- i DNVs økonomiavdeling.