Dom avgitt av forliks- og voldgiftsretten offentliggjøres av DNVs sentralstyre, fortrinnsvis i foreningens eget medlemstidsskrift.