Fondets formål er å støtte trengende norske veterinærer og deres etterlatte.