Fondets grunnkapital kan ikke settes ned og skal anbringes i samsvar med stiftelsesloven § 18.

Av fondets renteavkastning og eventuelle gaver eller andre inntekter skal minst 1/4 legges til grunnkapitalen. Det resterende beløp kan sentralstyret etter fradrag av utgifter anvende etter fondets formål.