Fondets regnskaper følger kalenderåret og revideres av Den norske veterinærforenings revisor. Beretning og regnskaper for fondet bekjentgjøres for Den norske veterinærforenings medlemmer sammen med foreningens øvrige beretninger og regnskaper.