Det tilligger Den norske veterinærforenings sentralstyre å bekjentgjøre adgang til å søke om tildeling fra fondet gjennom Norsk Veterinærtidsskrift og eventuelt på andre måter.

Utlysing om tildeling fra fondet bør skje i løpet av august måned hvert år med søknadsfrist senest 30. september. Tildeling fra fondet bør skje senest pr 15. desember hvert år.