DNVs generalsekretær, eller en annen som DNVs sentralstyre bestemmer, fungerer som sekretær for fondet.