Endringer av fondets vedtekter krever behandling som for endring av DNVs lover.