Forslag om oppløsning av fondet behandles på samme måte som endring av vedtekter. Samtidig med oppløsning bestemmes hvordan fondets midler skal disponeres. Midlene kan da bare nyttes til formål som tjener veterinærstandens og veterinærmedisinens allmenne interesse. Beslutningene skal godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.