Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings organisasjonsfond" ha et fond hvis midler kan benyttes til følgende formål:

  1. Utredning av spesielle standsspørsmål og løsning av spesielle stands- og yrkesoppgaver.
  2. Styrkelse av foreningens organisasjon og administrasjon.
  3. Under særlige omstendigheter kan renter av fondet anvendes til understøttelse av trengende medlemmer eller deres etterlatte. Fondets kapital kan ikke nyttes til lønnskamp.