Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings Støttefond" ha et fond, hvis midler kan benyttes til følgende formål:

  1. Støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle av arbeids-, lønns- og faglige konflikter.
  2. Utredninger av spesielle standsspørsmål.
  3. Under særlige omstendigheter kan rentene av fondet også anvendes til understøttelse av medlemmer og deres etterlatte.