Hvert år avsettes 1 % av DNVs medlemskontingent til DNVs støttefond. Når fondets kapital overstiger en viss verdi skal det overskytende overføres til driften av DNV. Denne verdien settes til kr 5 000 000 ved utgangen av 2012 og skal hvert år reguleres i henhold til konsumprisindeksen.