Fondet bestyres av fire personer som alle er medlemmer av Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

Leder og ett styremedlem oppnevnes av Smådyrpraktiserende veterinærers forenings styre. Norges veterinærhøgskole oppnevner et styremedlem blant sine ansatte. Ett styremedlem oppnevnes av Den norske veterinærforening.

Styret har en funksjonstid på tre år.