Fondets grunnkapital er urørlig og anbringes som bestemt for private stiftelser. Grunnkapitalen per 1. januar 2002, er kr. 1.487.385,98
Av fondets årlige inntekter skal minst 25 % tillegges grunnkapitalen. Det resterende beløp kan styret, etter fradrag av administrasjonsutgifter, anvende i overensstemmelse med fondets formål.

Dersom hele eller deler av ovennevnte resterende beløp ikke utbetales i løpet av et år, kan gjenstående enten legges til grunnkapitalen eller overføres til neste års tildeling. Beløp som ikke er disponert innen 3 år skal legges til grunnkapitalen.