Autoriserte veterinærer som arbeider i Norge og er medlemmer av Smådyrpraktiserende veterinærers forening kan søke midler fra fondet. Midlene kan deles på flere søkere.

Styret har ansvar for å kunngjøre når, og på hvilken måte søknad om tildeling fra fondet skal sendes inn. Kunngjøringen bør skje i Norsk Veterinærtidsskrift og på foreningens hjemmesider.