Den som tildeles midler fra fondet til vitenskapelige undersøkelser bør publisere resultatene i nasjonale eller internasjonale anerkjente tidsskrifter. Resultatene bør også presenteres i populærvitenskapelig form.
Den som tildeles midler til faglig utvikling skal i egen rapport til styret beskrive hvorledes fondets midler er anvendt.