Smådyrpraktiserende veterinærers forenings sekretær, eller en annen som Smådyrpraktiserende veterinærers forening bestemmer, fungerer som sekretær og kasserer for fondet.
Fondets regnskaper revideres av Den norske veterinærforenings faste revisor.