Forandringer av fondets vedtekter krever samme behandling som for endringer av Smådyrpraktiserende veterinærers forenings lover.