Den norske veterinærforening

Vervekampanje!

Vinn en valgfri Iphone!

Veterinærforeningen lanserer nå en vervekampanje!

 Vervekampanje 2017.pdf
 

De fleste veterinærer i Norge er med i Veterinærforeningen, og vi vil selvsagt ha med alle!

Du som verver en kollega er da med i trekningen om en valgfri Iphone*

Verver du flere, får du ett lodd pr. vervet medlem i trekningen.

Verver du 5 medlemmer, får du en valgfri Iphone, og har i tillegg 5 lodd.

 

De som blir vervet må krysse av i innmeldingskjemaet at de er vervet av deg.

http://www.vetnett.no/innmelding

 

Vi trekker vinnere i begynnelsen av juli, lykke til med vervingen!

 

*Kampanjen gjelder ikke verving av studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer eller 1 års medlemmer, men gjelder stipendiater og vanlige fullt betalende medlemmer.

* Valgfri Iphone med maks 128 GB minne

* Det er en forutsetning for trekning at minst 4 meldemmer er vervet totalt.

 

Ved spørsmål, kontakt ct@vetnett.no