Den norske veterinærforening

Vestenfjeldske

Styre

Vestenfjeldske veterinærforening er en lokalforening for medlemmer i DNV som har tilknytning til Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Referater og årsmeldinger

referater fra møter og årsrapporter vil bli lagt ut fortløpende

Æresmedlem Roar Ektvedt_02_Vestenfjeldske

Referat fra årsmøte 10.11.2017

I november gjennomførte vi en svært vellykket helg i Bergen med 3 ulike kurs, årsmøte, lutefiskaften og årsfest - med stor oppslutning og mange deltakere. Les mer!