Den norske veterinærforening

Vestenfjeldske

Styre

Vestenfjeldske veterinærforening er en lokalforening for medlemmer i DNV som har tilknytning til Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Referater og årsmeldinger

referater fra møter og årsrapporter vil bli lagt ut fortløpende