Innkalling til årsmøte i Vestfold Veterinærforening 22 Oktober 2022

Tidspunkt: 22.10.2022. Kl. 17.00
Sted: Stange Gjestegård, Tinghaugveien 27, 3175 Ramnes.

Program årsmøtet

 1. Åpning og godkjenning av saksliste
 2. Konstituering: valg av møteleder og sekretær. To til å underskrive protokollen.
 3. Årsmelding, framlegges av leder.
 4. Regnskap for 2021 og budsjett for 2022, fremlegges av kasserer.
 5. Valg:
  1. Leder (for 1 år)
  2. Styremedlem (for 2år)
  3. DNV-N representant (for 2år)
  4. DNV-A representant (for 2år)
  5. Sekretær (for 2år)
  6. Kasserer (for 2år)
  7. Valgkomite: 2 medlemmer (for 2år)
 6. Eventuelle saker
 7. Sosialt samvær og festmiddag.

Saker til punkt 6 må sendes inn til leder Christine Walaker Sundsbø på epost (vestfold.vet@gmail.com) senest 10 dager før årsmøtet, 12.10.2022. Vi oppfordrer alle til å sende inn saker.

Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen Pernille Hustad (Pernille.Hustad@mattilsynet.no).

Påmelding til årsmøtet til vestfold.vet@gmail.com, slik at vi vet sånn ca hvor mange som kommer og hvor mange som ønsker mat. Gi beskjed om du har spesielle diettbehov.

Vel møtt alle sammen!