Tidspunkt: 25.11.2021. Kl. 18.30
Sted: Rustan Gård, Bispeveien 1078, 3174 Revetal

Digitalt alternativ vil foregå via zoom for de som ønsker det.
Innloggingsdetaljer kommer.Veiledning til bruk av Zoom finner du her.

Program årsmøtet

1. Åpning og godkjenning av saksliste

2. Konstituering: valg av møteleder og sekretær. To til å underskrive protokollen.

3. Årsmelding, fremlegges av leder.

4. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021, fremlegges av kasserer.

5. Valg:

a. Leder (for 1år)
b. Styremedlem/DNV-A representant (for 2 år)

6. Eventuelle saker

7. Sosialt samvær og enkel matservering

Saker til punkt 6 må sendes inn til leder Christine Walaker Sundsbø senest 10 dager før årsmøtet, 15.11.2021. Vi oppfordrer alle til å sende inn saker.

Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen Pernille Hustad.

Påmelding til fysisk årsmøte sendes til Vestfold veterinærforening, slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer og hvor mange som ønsker mat. Gi beskjed om du har spesielle diettbehov.

Vel møtt alle sammen!

Med Vennlig Hilsen 

Vestfold veterinærforening